Klimaut­valgets fallgruve

I Klassekampen 1. desember forsvarer forsker Bård Lahn Klimautvalget mot min kritikk (24. november). Jeg pekte på at i utvalgets «tekniske analyse» sørger biomasse for 25 prosent av utslippsreduksjonene, uten at utvalget tok seg bryet med å regne ut at det vil kunne medføre så omfattende hogst at norsk skog vil gå over fra å være et stort karbonsluk til en utslippskilde. Men Lahn mener jeg tolker den «tekniske analysen» feil, fordi den «ikke [er] en anbefaling om hvordan utslippene bør reduseres», men derimot er inkludert for «å vise at vi ikke kan fortsette å gjøre alt det vi gjør i dag».

Debatt