Ap-elite før og no

Skattelister er kjelde til mykje moro. Dei kan òg brukast til å fyre opp under mytar og historieløyse rundt Arbeidarpartiet.

Debatt