Kan selv fiender lære å snakke sammen på måter som gjør at de forstår hverandre og finner felles interesser?

Når to verdener møtes

Har du en bekjent eller kollega som du irriterer deg over? En du synes er rigid, eller egosentrisk og uten evne til å lytte? Du har kanskje lyst til å sette ham eller henne skikkelig på plass. En dag renner det litt over, og du sier til X med sarkasme i stemmen: «Forventer du at vi andre skal juble hver gang du gjentar kjepphestene dine?» X svarer med enda mer sarkasme i stemmen: «Så du er en slags gud her, som vet hva som er riktig og galt, hva?» Isfronten blir brått enda større.