At oljefondet skal investere i «private equity»-fond, er ein usedvanleg dårleg idé.

Nei, Tangen. Nei!

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

Den 28. november bad Statens pensjonsfond utland igjen regjeringa og Stortinget om lov til å investere i unoterte aksjar – det som kallast «private equity». Oljefondet har tidlegare fått nei, men Nicolai Tangen gir seg ikkje og har no med seg sentralbanksjef Ida Wolden Bache på laget. I Financial Times same dag vart Tangens strategi samanlikna med eit born som håpar at dersom det berre masar nok på foreldra, så vil det til slutt få godteri.

Kron og mynt