Arbeidslinja må suppleres med hjelp til de som trenger det.

Brenna må også være sosial­mi­nister

Tonje Brenna har på kort tid vist seg som en tydelig arbeidsminister. Hun har stilt seg bak arbeidslinja og vært klar på at folk skal jobbe hvis de kan. Det har provosert mange. Men det Brenna har sagt er bra og riktig: Vi har bygget hele velferdsstaten vår på at alle bidrar til fellesskapet blant annet gjennom skatteseddelen. Så får man hjelp av det samme fellesskapet hvis man blir syk, arbeidsledig eller ufør. Det gir trygghet og en lang rekke rettigheter. Det innebærer imidlertid også en plikt til å bidra – hvis man kan.

Fokus