Medisinsk nøytralitet må respekterast

På tidspunktet dette innlegget blei skriven, har det ifølge WHO blitt gjennomført 401 angrep på helsehjelp i Israel/Palestina-konflikta. Dette gjeld både helseinstitusjonar, ambulansar, helsepersonell og pasientar. Mange av desse kan ha vore krigsforbrytingar. Angrepa må ta slutt.