Er jeg annenrangs borger?

Jeg er palestiner, mine slektninger bor ikke i Gaza, men det er mitt folk. Jeg er fjerdegenerasjons flyktning, i høst har jeg stilt meg spørsmålet om jeg også er annenrangs borger i Norge. Regjeringens unnfallenhet og behandling av våre egne norske borgere, gir grunn til å stille spørsmålet. Unnfallenheten har kostet to nordmenn livet. Gada Abudaqah fra Oslo og Mohamed Almokayed fra Arendal ble drept av Israels bomber.