Om det er noe vi kan lære av Israel, er det betydningen språkopplæring kan ha for integrering i samfunnet.

Det er språket som kan binde oss sammen

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

Vet dere hvorfor det er så viktig å lære hebraisk? Fordi språket er det som virkelig kan binde oss sammen i dette landet.»