91 norske barn var fanget i Gaza i seks uker. Organisasjonen Voksne for barn sier det haster å hjelpe dem.

Mener barna må prioriteres

Frykter for barna: Organisasjonen Voksne for barn mener de norske barna som har vært i Gaza, må få hjelp så fort som mulig. Foto: Mahmud Hams, AFP, NTB

– Palestinske barn må prioriteres høyt i spesialhelsetjenesten, og de som har behov for behandling, må få det raskt, sier Signe Horn, generalsekretær i organisasjonen Voksne for barn.