MDG, SV og Rødt foreslår en «Nansen-pakke» for Palestina. De vil gi minst fem milliarder kroner fra Oljefondet i året.

Foreslår Palestina-pakke

REPRISE: Stortinget vedtok Nansen-programmet til Ukraina her i lagtingssalen. Nå håper Stine Westrum i Rødt, Lan Marie Berg i MDG og Ingrid Fiskaa i SV på en mangeårig støttepakke til Palestina.

I februar ble et bredt flertall på Stortinget enige om et ekstraordinært, flerårig støtteprogram til Ukraina – det såkalte Nansen-programmet.

Nå går Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt sammen og fremmer forslag om en liknende støttepakke til Palestina. De tre partiene håper å få med seg Stortinget på å
forplikte Norge til å gi penger over flere år til
humanitær støtte og gjenoppbygning av ødelagt infrastruktur.

– Store deler av Gaza-stripa er lagt i grus. For at det skal være mulig for palestinerne å flytte tilbake dit, og ikke bli permanent fordrevet, er det avgjørende at de får langsiktig støtte til gjenoppbygging, sier Lan Marie Berg i MDG.

Ingrid Fiskaa, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for SV, understreker at dette ikke skal frita Israel ansvaret for ødeleggelsene fra bombene de har sluppet over Gaza.

– Israel må betale krigsskadeerstatning og ta ansvar som okkupantmakt. Men det kommer til å ta lang tid. Derfor er det veldig viktig at Norge og andre land bidrar, sier Fiskaa.

Og det haster, mener Stine Westrum i Rødt, som er vararepresentant for sykemeldte Bjørnar Moxnes.

– Skal det være mulig for Palestinerne å bo på Gaza-stripa, må det komme støtte raskt, sier hun.

Minst fem milliarder

I Nansen-programmet lover Norge å gi Ukraina 75 milliarder kroner spredt over fem år, altså 15 milliarder kroner i året. Dette består av både militær våpenstøtte og humanitær støtte. Det første året var den humanitære støtta på litt under halvparten, rundt 7 milliarder kroner.

SV, MDG og Rødt har ikke tallfestet hvor mye de mener Palestina skal få, men MDGs Lan Marie Berg sier det bør være «minst fem milliarder» i året.

– Så bør det nok helst være mer over flere år, men det kan være et sted å starte. Vi er villige til å forhandle på summen og hvor mange år pakka skal vare.

Å støtte Palestina med våpen, slik som Ukraina, er uaktuelt for alle tre partier.

– Det tenker jeg er åpenbart, sier Berg.

Vil bruke oljefondet

Pengene vil de ta fra Oljefondet. SVs Fiskaa viser til at det i Nansen-programmet ble lagt inn fem milliarder kroner i støtte til land i sør som rammes av krigens virkninger.

– Dette var oljepenger, i tillegg til det ordinære bistandsbudsjettet. Alle økonomer er enige om at penger brukt i for eksempel Gaza ikke bidrar til inflasjon i Norge. Det er logikken i Nansen-programmet, og den kan brukes her òg, sier Fiskaa.

– Hvem skal motta disse pengene, da? Skal de sendes til Hamas?

– Pengene og gjenoppbyggingen må skje først og fremst via FN. Dette bør være del av et multilateralt, internasjonalt gjenoppbyggingsinitiativ, som ikke vil være avhengig av hvem som til enhver tid styrer i Gaza.

Rødts Stine Westrum legger til at et slikt program vil markere avstand fra Israels okkupasjon.

– Dersom Norge forplikter seg til varig gjenoppbygging av det palestinske sivilsamfunnet på Gaza, vil det være en kraftig beskjed til Israel om at dette ikke er deres territorium.

Ap: – Vil bidra mer

Åsmund Aukrust, utenrikspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, sier de vil bidra stort for gjenoppbygging av Palestina og Gaza.

– Vi bidrar allerede veldig mye og kommer til å bidra mye mer. Men nå er det viktigste å få hjelp inn. Før våpenhvilen har det også vært et problem at ingen penger kommer inn, sier Aukrust.

Før Hamas’ angrep på Israel 7. oktober, hadde den norske regjeringen bevilget 68 millioner kroner til humanitær innsats i Palestina. Etter at Israel svarte med å gå til krig mot Hamas på Gaza-stripa, har de økt støtta med over en halv milliard kroner, altså nesten ti-gangeren, påpeker Aukrust.

– Vi har mangedoblet vår støtte til Palestina de siste ukene. Norge har også en ambisjon om å få andre land til å bidra mer.

– Hva tenker du om forslaget til MDG, SV og Rødt?

– Vi får komme tilbake til nøyaktig hvilken form dette skal ta. Akkurat nå er vi oppi en helt forferdelig krise. Israel har ansvaret for gjenoppbygging. Det ligger i det å være okkupant og ansvarlig for krigføringen. Så får vi bruke tid på å diskutere både i Stortinget og med andre land hvordan vi skal hjelpe mer, og der kommer
Norge til å ha en ledende rolle.

H: – Krever vurderinger

Høyres utenrikspolitiske talsperson, Ine Eriksen Søreide, vil avvente hvordan norsk bistand til Palestina skal se ut framover.

«Hvordan fremtidig norsk bistand til palestinerne skal innrettes, krever grundige vurderinger», skriver Søreide i en e-post til Klassekampen.

«Det viktigste akkurat nå er at våpnehvilen fortsetter slik at sivile på Gaza kan sikres tilgang til medisiner, mat, vann og strøm, og at Hamas fortsetter å frigi gisler. Norge må bidra med akutt nødhjelp gjennom internasjonale organisasjoner som har mulighet til å levere effektivt, og Høyre støtter regjeringens økninger av den humanitære støtten til Gaza.»