I planen for norsk gruvedrift på havbunnen trumfer Vestens forhold til Kina både miljøhensyn og lønnsomhet.

Geopolitisk spill om havbunnen

Kampen om mineralene: På tross av høylytte protester fra miljøvernorganisasjoner har Norge inngått en samarbeidsavtale med USA om havbunnsmineraler. Her Greenpeace-aktivister ved dyphavsgruvefartøyet «Hidden Gem» i Mexico. FOTO: Gustavo Graf Maldonado, NTB / REUTERS

Gruvedrift på havbunnen innebærer betydelig miljørisiko, og på grunn av en rekke tekniske vanskeligheter er lønnsomheten i slik virksomhet usikker på kort sikt. Flere land konkurrerer nå for å hente ut ressurser fra havbunnen. Kina ligger an til å dominere feltet. Mineraler som litium, kobolt, nikkel og mangan er uunnværlige når man skal bygge vindturbiner, elektriske biler og andre produkter som bidrar til overgangen til en lavkarbonøkonomi. Kinas dominans i denne sektoren er en alvorlig utfordring for demokratier, fordi landet ved flere tilfeller har utnyttet tilgangen til kritiske ressurser strategisk for å skaffe seg et forsprang i konkurransen med USA.