Derfor trenger vi en akademisk boikott av Israel

Akademisk motstand: Det er på tide å markere at «business as usual» i akademia er uakseptabelt så lenge våre samarbeidspartnere bidrar til å undergrave akademisk frihet, skriver forfatterne. Her fra en demonstrasjon utenfor Columbia University, New York. FOTO: IMAGO / NTB

Siden 2004 har palestinske akademikere, sammen med noen av sine israelske kolleger, bedt resten av verden om å boikotte israelske høyere utdanningsinstitusjoner. Ledelsen ved norske universiteter og høgskoler har alltid motsatt seg en slik boikott. De israelske angrepene på Gaza, som inkluderer bombing av universiteter og høgskoler, har intensivert den pågående undertrykkingen av palestinske akademikere. Vi krever at norske høyere utdanningsinstitusjoner tydelig markerer at akademisk frihet også må omfatte palestinske og israelske akademikere og studenter.