Det er et dyrt blindspor å åpne for gruvedrift på havbunnen nå, mener den norske mineral­næringen.

Sier nei til havdypet

PÅ LAND: Selskapet Nussir, som møtte mye motstand for sitt gruveprosjekt i Repparfjorden i Finnmark, er en av medlemsbedriftene i Norsk Bergindustri. De har ikke lyst til å begynne å grave på havbunnen også. Foto: Ole Magnus Rapp

Regjeringen vil åpne et stort område på norsk kontinentalsokkel for utvinning av havbunnsmineraler. Dersom det vedtas av Stortinget, kan Norge bli det første landet i verden til å drive kommersiell gruvedrift på havbunnen.