Fornybaromstillinga krev enorme areal og øydelegg naturen. Vi har ikke ein gong ressursane vi treng.

Økologisk dumskap

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

I takt med stadig større press for å redusere utsleppa av klimagassar, gir statar overgang til fornybar energi ei sentral rolle. Men de kastar ikkje lys over problem og konfliktar kring ressursbruken og forureininga denne overgangen kan føre med seg.

Kron og mynt