Jürgen Habermas møter massiv motstand etter en støtteerklæring til Israel.

Filosofer splittet om Gaza

Det skulle ikke mer enn knappe 300 ord til for å slå sprekker i en av filosofiens store skoler.