Næringsministerens frieri til næringslivet ødelegger en viktig debatt om verdiskaping.

For dum til å dele?

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

Arbeiderpartiet har fått det for seg at de vil vinne tilbake de mest næringslivsvennlige velgerne. Det er en ærlig sak, og det må være partiledelsens privilegium å bestemme. Det som er ugreit, er at partiet roter til en debatt som er altfor viktig til å sløses bort ved å gjenta høyresidens minst sofistikerte «argumenter». Siste ute i serien «Ledende Arbeiderpartipolitiker sier ting som får dem til å høres ut som svoger’n som stemmer Frp», er næringsminister Jan Christian Vestre. Til VG sier han to ting som begge bidrar til å fordumme debatten.

Homo politicus