Innføring av euro i Norge ville fratatt nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.

Krona for klima og arbeid

Grønt: På tomten til gamle Tofte cellulosefabrikk i Hurum produserer nå Silva Green Fuel avansert biodrivstoff. Selskapet er et samarbeid mellom Statkraft og Sødra. Foto: Christopher Olssøn

Euroen er kroneksemplet på at EØS-avtalen, tross alt, er noe ganske annet enn et EU-medlemskap. Fri fra EUs pengeunion og felles valuta har Norge lavere arbeidsløshet og slipper EUs innblanding i landenes statsbudsjetter med krav om velferdskutt.

Orientering