Norske forfattere bør samles i én forening.

Veien fram er ingen smal sti

Mektig alliert: Forfatterforbundet ble medlem av LO i 2019. Her er leder Eystein Hanssen omkranset av blant andre daværende LO-leder Hans Christian Gabrielsen (til venstre) og førstesekretær Julie Lødrup. Foto: Christopher Olssøn

Hvorfor fa’n holder ikke Det litterære Råd seg til den praksis å la to bøker innkjøpt etter innkjøpsordningen kvalifisere til medlemskap i Forfatterforeningen?»