Holocaust var lenge omdreiningspunktet for forståelsen av Midtøsten-konflikten. Nå er det Nakba.

Den andre historien

DET LOVEDE LAND: Martin Tranmæl og Håkon Lie hadde et stort engasjement for opprettelsen av staten Israel. Her Tranmæl på traktoren. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Da jeg så intervjuet med Hamas-talsmannen Osama Hamdan på NRK 16. november, ble jeg usikker. Hvordan virket det inn i den norske offentligheten? Kommentarene i etterkant var svært delte. Noen roste journalist Yama Wolasmal for å ha avslørt Hamas løgner, mens andre lovpriste intervjuet for å sette krigen i «riktig perspektiv», altså i palestinernes favør. Reaksjonene kom an på hvilken fortelling om konflikten som var utgangspunkt.