Hjerteløse Norge

EN MILD MANN: Forfatteren Izzat al Ghazzawi under et besøk i 1993. Foto: Kirsti Blom

Jeg har en venn selv om han har vært død i 20 år, Izzat al Ghazzawi, formann i Palestinsk forfatterforening, en tvisynt mann som kunne snakke med alle. Jeg og vi hadde trengt ham i disse tider.

Debatt