Det liberaliserte boligmarkedet gjør at distriktet taper. Kan det forklare høyrebølgen?

Bolig­pris­ef­fekten

Illustrasjon: Knutlvas@gmail.com

Fra slutten av 1980 og gjennom 90-tallet vokste høyrepopulistiske partier fram, først i Øst-Europa, deretter i hele Europa. Hva var årsaken til høyrepopulismen? Det har forskere viet mange studier for å finne ut av. En rekke studier i og utenfor Norden har knyttet høyrepopulismen til innvandring og identitet. Men i 2022 kom en studie som pekte på en annen årsak: Boligpriser.

Homo politicus