Vi lever i et rikt, utstrakt land. Likevel vil ikke myndighetene ta ansvar for at vi når målene fra naturavtalen innenfor landets grenser.

Vi ser ikke skogen for bare trær

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

For ikke lenge siden kom regjeringen med strålende naturnyheter: En stor del av Østmarka ved Oslo har blitt nasjonalpark. Andreas Bjelland Eriksen, vår nybakte klima- og miljøminister, vernet til og med et større område enn det Miljødirektoratet hadde anbefalt. Det er en stor seier for de lokale ildsjelene i Østmarkas venner, som har kjempet for dette i over ti år. Og selvsagt en enda større seier for naturen.

Naturligvis