Norske våpen til Israel

I over en måned har bombene regna over Gazastripa. I kjølvannet av Hamas sitt angrep på Israel der over 1200 mennesker, de fleste av dem sivile, ble drept, har Israel også gått inn med bakkestyrker. Ifølge helsemyndighetene i Gaza er minst 12.300 palestinere drept som følge av angrepene. Nå er det vanskeligere for dem å telle sine døde, fordi helsesystemet har kollapset. Forrige uke omtalte det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg og den israelske avisa Haaretz dokumenter fra Pentagon som viser våpen Israel ber USA sende til bruk i krigen. Blant dem er 3000 M141 rakettkastere. Ifølge Haaretz er 1800 av rakettkasterne som Israel har mottatt så langt i krigen, laget av den norske våpenprodusenten Nammo, der staten er inne på eiersida.

Norsk våpeneksport bygger på et grunnprinsipp om at våpen ikke skal eksporteres til land der det er krig, borgerkrig eller krig truer. Norge kan imidlertid eksportere våpen til Nato-allierte, som en del av forsvarspakta. Våpen produsert av norske selskap kan sendes til land i krig, hvis de er produsert i et annet land. De kan også bidra med deler til våpen som forsyner land i krig. Nammos produksjonsanlegg i USA er underlagt amerikanske, ikke norske, eksportregler. USA har ikke restriksjoner på å selge til Israel. Slik har Israel fått tak i norske våpen.

Regjeringen har slått fast at Israel begår folkerettsbrudd i Gaza. I lørdagens Klassekampen sa Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty, at norske myndigheter og Nammo har et selvstendig ansvar for å forhindre folkerettsbrudd. Han tar til orde for at Norge bør bruke eiermakta overfor Nammo. Selv sier våpenprodusenten at de ikke driver med politikk og peker på at det er opp til de folkevalgte å stramme inn reglene dersom de mener det er behov for det. Tida er overmoden for en strengere kontroll av norsk våpeneksport. Norge kan ikke risikere at norske våpen brukes til å begå folkerettsbrudd på Gazastripa, selv om de tar en omvei gjennom USA.