Vi kunne ikke forhindre tragedien 7. oktober. Men når det gjelder framtiden til befolkningen på Gaza, har Vestens taushet konsekvenser.

Der politikerne tier, reiser folket seg opp

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

Jeg har brukt store deler av mitt akademiske virke på å skrive om avstanden mellom idealer og handlinger i global politikk: Hva slags politikk slik avstand muliggjør, hva slags politisk motstand det skaper og hva det betyr for verdiene man ønsker å fremme.