Om å vite uten å gjøre det riktige

Moralsk hinderløype: Palestinamarkering utenfor Stortinget torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Kunnskap og moralsk adferd er to ting som må henge sammen. Det tror vel de fleste av oss som går i demonstrasjonstog for Gaza, miljøet, Ukraina og så videre. Det er en tanke som ser en verden der rettferdighet kan skapes. Og hvor retten til livet er en selvfølge for alle.