Ingen blir friskere av at nærsykehuset forsvinner. Men noen tjener på det.

Helsekrisen er ingen naturlov

FARVEL TIL AKUTTEN? En arbeidsgruppe i Helse Nord må kutte en milliard kroner, og foreslår å legge ned flere akuttmottak og fødeavdelinger i Nord-Norge, blant annet Narvik sykehus. Bilde fra en utrykning i 2016 i Narvik. Foto: Foto: Fritz Hansen, Fremover / NTB

Vi er to overleger med til sammen over 80 års arbeidserfaring fra sykehus i Nord-Norge, også på ledernivå. Vi ser med stigende bekymring på utviklingen i helsevesenet, spesielt offentlige sykehuslegers stadig forverrede arbeidsvilkår.

Kronikk