Anerkjenn Palestina nå – ikke senere!

Tirsdag skulle Stortinget stemme over forslaget om å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat. Forslaget så ikke ut til å få flertall, og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom med et nytt forslag i siste time før den planlagte voteringen. Voteringen ble utsatt til i går, med det nye forslaget om at regjeringen er forberedt på å anerkjenne Palestina i fremtiden dersom det kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.