Når Helse Nord bestemmer hvilke akuttmottak som ryker, skal de ikke ta hensyn til sykehusenes rolle i krig.

Frykter kutt svekker forsvaret

Tidligere forsvarssjef og leder av Totalberedskapskommisjonen Harald Sunde legger stor vekt på sykehusenes rolle i en eventuell krig.