Skal vi vente?

Korleis kan dei som trur på menneskje ikkje bryte inn når ein ser menneskjeheita vakle. Når humaniteten kjempar for livet og tapar.