Mannlig identitet er et bærende tema i Det Norske Teatrets iscenesettelse av «Heil ved».

Med ved skal mannen lokkes

Ro i sjela: Det Norske Teatrets «Heil ved» maner fram en meditativ tilstand, men vår anmelder tar seg i å lure på om både bygdelivet og mannen eksotiseres og romantiseres. Foto: Dag Jenssen

Teater