Retten til selvforsvar: en avsporing

Artikkelen «Sår tvil om rett til forsvar» i Klassekampen 10. november forvirrer mer enn den oppklarer. Det gjelder særlig henvisningene til FN-paktens artikkel 51, som omhandler staters rett til selvforsvar. Diskusjon om Israels rett til selvforsvar mener jeg er en avsporing, og uansett langt mindre vesentlig enn diskusjonen om anvendelsen av internasjonal humanitærrett. I klartekst: det vesentlige i konflikten som pågår, er Israels plikt til å beskytte sivile og sivil eiendom på Gaza-stripen. Gaza er okkupert. Okkupasjonen er ulovlig, men de facto kontrollerer Israel området. FNs Generalforsamling, den Internasjonale Røde Kors-komiteen med flere slår dette fast. Israel har dermed et stort ansvar for befolkningen i Gaza, og ikke frie tøyler i svar-angrepene på Hamas.