Forslag til Palestina-aktivister

Jeg foreslår at Einsteins brev av lørdag 10. april 1948 blir mangfoldiggjort og brukt som løpeseddel, det har jeg sjøl gjort, første bunka ble revet bort på to minutter, stor interesse altså.