Å nekte anerkjennelse av Palestina som egen stat er det samme som å pålegge kollektiv straff, skriver Susan Power.

Anerkjenn Palestina, nå!

HVOR BLE DET AV ARBEIDERPARTIET? Når Ap, Sp og Venstres representanter i Utenriks- og forsvarskomiteen ikke vil anerkjenne Palestina som stat i dag, viser de til Hamas, skriver forfatteren. Her fra Youngstorget 4. november. Foto: Heiko Junge / NTB

Al-Haq er en ikke-statlig palestinsk organisasjon som holder til i Ramallah. 6. november 2023 sendte de brev til alle norske stortingsmedlemmer for å be om full støtte til representantforslag 237S før det skal behandles i Stortinget ­14. november. Representantforslaget ber om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon, samt å forby varer og tjenester fra selskaper og virksomheter på okkupert jord som er produsert i strid med folkeretten.