Norske våpen og våpendeler kan havne i hendene på det israelske militæret. Norske våpenhandlere er klare på at de følger reglene satt av norske myndigheter.

Våpen­pro­du­senter vil ikke ta ansvaret

Rakett: Det norske selskapet Nammo har tidligere solgt M72-panservernraketter til Israel fra fabrikken sin i USA. De vil ikke svare på om de selger våpen til Israel fra USA nå. Foto: Anette Ask, Forsvaret

Norge eksporterer offisielt ikke våpen eller våpendeler til Israel, fordi vi har regler mot å selge våpen til land i krig. I realiteten bidrar store norske våpenprodusenter likevel til den israelske krigsmaskinen direkte og indirekte.