Hvem sa det var legitimt?

I en artikkel i Klassekampen 7. november blir professor ved Oslomet Torkel Brekke intervjuet om årsaken til fraværet av jødiske stemmer i debatten etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober og Israels pågående bombing og invasjon av Gaza etterpå. Problemet er, ifølge Brekke, at de propalestinske stemmene som framkom i media etter 7. oktober, ikke klarte å vise «grunnleggende sympati med ofrene for Hamas-terroren». På spørsmål fra journalisten om ikke både Palestinakomiteen og partiene på venstresidas fordømming av Hamas-angrepene var å vise sympati, svarer Brekke: «Jo, men toneangivende stemmer på venstresida var også raske med å understreke at angrepet var et legitimt svar på den urettferdigheten som palestinerne utsettes for» (min kursivering).