Vi må se hver­andres perspektiver

ABRAHAMS BARN: Vi må ikke importere krigen i Midtøsten til Norge, skriver forfatteren. Her slår muslimer ring rundt en synagoge i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I Norge har vi klart å oppnå en dyp respekt mellom ulike trosretninger. Vi aksepterer hverandres meninger. En muslim og en jøde kan klemme hverandre, selv om de er uenige. Man skal kunne diskutere sak «with no hard feelings», som engelskmennene kaller det. Arbeidet for å få til det har pågått i mange år, spesielt gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL), men også andre kanaler som mellomkirkelig råd og andre samfunnsinstitusjoner.