Ikke folkemord?

Jeg opplever Eigtay Macks innspill «Nei, dette er ikke et folkemord» (Klassekampen 4. november) som svært omtrentlig dersom poenget var å si noe om hvorvidt Israels politikk i Gaza kvalifiserer til folkemord i Folkemordkonvensjonens forstand eller ikke.