Okkupantens retorikk

ANDRES LIDELSE: Den amerikanske forfatteren Susan Sontag framhevet betydningen av historisk kontekst. Foto: Sophie Bassouls /Sygma/Corbis

De siste ukene har vært preget av grusomme og uforsvarlige angrep på sivile både i Israel og i Palestina. Men krigen begynte ikke den 7. oktober. Og vi bør ikke kreve at enhver ytring og diskusjon starter med en fordømmelse av Hamas.