Hva er nøytralt nok?

I Klassekampen 4. november kritiserer styreleder i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo Ronan Bahar norske læreres håndtering av den pågående krigen i Gaza. Det er forståelig at Bahar er bekymret for den rapporterte økningen av antisemittiske utsagn og trusler mot norske jøder. Det er forkastelig. På den andre siden er det flere grunner til at lærerne ikke kan legge seg på den linja Det Mosaiske Trossamfund ser ut til å ønske.