Den tyske sosiologen Wolfgang Streeck mener dagens Ukraina-politikk bare vil føre til mer og mer død – uten resultater på slagmarka.

«Hvis ukrainerne er uheldige, vil de kunne fortsette i flere år, med hundretusener som mister livet»

MØRKNER VED FRONTEN: En ukrainsk brigadesoldat på vei mot frontlinja ved Dontesk i august i år. Troa på at Ukraina kan vinne krigen på slagmarka, begynner å svinne også blant deres egne militære ledere. FOTO: Libkos, AP/NTB

Det har vært en traurig høst for Ukraina. Først ebbet motoffensiven ut i ingenting. Deretter begynte amerikanerne å vakle med våpenstøtta. Så kom krigen på Gaza – og over natta var ukrainerne nærmest glemt.