Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier det er uklart hva Israel egentlig mener med å knuse Hamas.

Forstår ikke Israels plan

VANSKELIG: Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Israel har begitt seg ut på en veldig vanskelig militær operasjon. I går deltok han på Zerokonferansen i Oslo.

Israel har gjennomført voldsomme bombeangrep i Gaza i over tre uker og drept mange tusen sivile. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er rystet av det han ser.

– Det er en forferdelig krig som pågår. Sivile kvinner, barn, eldre, syke og skadde er de som betaler den høyeste prisen for det som skjer i Gaza, sier han.

– Ifølge UD dør det ett barn i Gaza hvert tolvte minutt. Er det mulig for Israel å vinne på denne måten?

– Det er veldig vanskelig for meg å se hva Israel skal oppnå. Det de har sagt etter Hamas’ terrorangrep 7. oktober, var at de skal knuse Hamas. Hva det betyr, er også uklart for meg.

Kristoffersen møter Klassekampen på Zerokonferansen i Oslo. Han snakker videre om det å knuse Hamas:

– Betyr det å ta ut den militære delen av Hamas? Betyr det å ødelegge all infrastrukturen Hamas har i Gaza? Betyr det å ta lederne til Hamas? Det vet jeg ikke. Men det jeg ser på Gaza, er at de jakter på Hamas-ledere med bruk av bomber. Det er de også åpne om. Samtidig blir veldig mange sivile drept.

Vanskelig militært

Hamas beskyldes for å bruke sivile som skjold i Gaza. Israel har gitt en evakueringsordre til sivilbefolkningen, men for mange er det vanskelig å flytte på seg og Gaza har lenge også vært nærmest fullstendig stengt.

Kristoffersen sier at Israels ønske om å utslette Hamas inne i et tettbygd byområde, er svært vanskelig militært.

– Jeg har også sagt tidligere at dette er en veldig, veldig vanskelig militær operasjon. Det å drive krigføring i et byområde – den gangen snakket jeg om med bruk av bakkestyrker – kommer til å medføre sivile tap. Militære tap, også, selvfølgelig, på begge sider. Men nå har Israel valgt å bombe fra lufta, som øker risikoen for sivile tap i enda større grad.

Vold avler vold

Forsvarssjefen har selv kjempet mot det som i humanitærretten kalles «irregulære styrker», da han var i Afghanistan. I 2007 og 2008 var Kristoffersen major og leder for flere operasjoner i Afghanistan, blant annet en som skulle pågripe en Taliban-leder nordøst for Kabul. Han sier at målet alltid var å bruke minst mulig vold.

– I Afghanistan, særlig i Kabul, var alltid målet å arrestere de mistenkte opprørslederne med minst mulig bruk av vold. Det var også fordi vold avler mer vold. Målet var å arrestere folk og få dem stilt for et afghansk rettssystem, og å bygge opp afghanske institusjoner.

Kampen mot irregulære styrker og terrorgrupper må føres på en måte som ikke avler nye og verre motstandere etterpå, understreker han.

– Jeg ble spurt av en forsvarsminister en gang etter at vi hadde pågrepet en Taliban-leder hva vi tenkte kom til å skje i området. Jeg sa at det som skjer på kort sikt, er at det rykker opp en ny sjef, som vi ikke vet hvem er, og som ofte er mer brutal enn den forrige. Så når du skal slåss mot irregulære styrker, mot terrorgrupper, må du gjøre det på en måte der du aldri stopper, men heller ikke avler nye.

Støtter Støre

Norge har gått lenger enn mange europeiske land i fordømmelsen av krigen i Gaza. Forrige uke stemte Norge, som eneste land i Norden, for en resolusjon i FN som ba om umiddelbar våpenhvile.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har også sagt at Israel bryter folkeretten, ved å si at landet har rett til selvforsvar, men at forsvaret må være forholdsmessig. «Det skal tas hensyn til sivile. Den streken er langt overgått nå», sa Støre til NRK.

Kristoffersen sier at han er helt enig med uttalelsene den norske regjeringen har kommet med. Men samtidig vil han ikke gå så langt som å si at Israel bryter folkeretten.

– Israel sin krigføring skal være innenfor folkeretten. Så må man undersøke hver enkelthendelse og se om den er et brudd på folkeretten eller ikke.

– Utgjør angrepene vi ser nå et brudd på folkeretten?

– Det vil ikke jeg bedømme her. Jeg har ikke nok innsikt i hvordan de tar ut målene sine. Det må vurderes ut fra hvert enkelt tilfelle. Men vi ser at det er veldig mange sivile som blir skadd og drept. Da stilles spørsmål ved om folkeretten er brutt, men jeg mener vi må være helt konkrete når vi snakker om dette, ikke generelle.

– Så du vil ikke konkludere med det basert på proporsjonaliteten, på det høye antallet drepte sivile?

– De sivile tapene er helt forferdelige, men dette må vurderes av ekspertene på folkerett. Jeg vil ikke gjøre det nå. Jeg har ikke nøyaktige nok detaljer om hvordan kampene pågår, eller faktuelle tall i hvert enkelt angrep. Men dette må undersøkes, så klart.