Mens de ufattelige lidelsene når stadig nye høyder i Gaza, er det stille fra våre nordiske venner.

Ser de ikke det samme som vi ser?

Har de ikke internett i Danmark? Eller Finland? Eller Sverige? Eller Island? Ser de ikke de samme bildene som vi ser, teller de ikke de samme barnelikene som vi teller? Har de ikke ryggrad?