Litt av ein ven!

I Gaza døyr det eitt barn kvart tiande minutt no. Israel har kutta ut telefonen og internettet til innbyggjarane, som er livsviktig for naudtenestene og sjukehusa i Gaza. Konflikten blir djupare og djupare, mennesketapa større og større.