7 av 10 som i fjor var uføretrygda etter yrkesskade, var menn. Norsk Sykepleierforbud mener et gammelt regelverk straffer kvinnene.

Sier reglene diskriminerer

Med kvinnekrav: ­Advokat Yvonne Frøen og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen mener kvinner kommer dårligere ut enn menn når de skader seg på jobben. Her på terrassen til Norsk Sykepleierforbund i Oslo.

I 1999 stilte det regjeringsoppnevnte kvinnehelseutvalget spørsmålet: «yrkesskade – bare for menn?»