Høgresida har teke over makta i Bergen og seier at det skal innbyggjarane få merke.

Nytt byråd skal kutte i skattane

Meir Meyer, men mindre skatt: Det nye byrådet i Bergen må finne 400 millionar for å finansiere kutta i eigedomsskatten og meiner at det skal dei få til med effektivisering. Frå venstre: Charlotte Spurkeland (H), Marte Monstad (Frp), Eivind Nævdal Bolstad (H), Christine Meyer (H), Reidar Digranes (Sp), Daniel Hägglund (Frp) og Christine Kars (H).

Det tok femti dagar, men etter mykje om og men har Bergen endeleg fått eit nytt byråd. Dei skal konkurranseutsetje to sjukeheimar, minst halvere eigedomsskatten, liberalisere skjenkepolitikken meir, og byrådet lovar å vere “ein ja-kommune” når det kjem til å byggje bustadar.