Har vi lært noe av 11. september?

Alle som vil Israel vel, bør kreve umiddelbar våpenhvile og stans av alle overgrep mot den palestinske befolkningen. Kan Norge støtte forslaget om to parallelle fredsprosesser i regi av FN – for Ukraina/Russland og for Palestina/Israel?