Handler «vestlige verdier» om menneskeretter og demokrati, eller handler det om realpolitisk interessekamp? Jeg er ikke lenger sikker.

Vestens ­unnfallenhet har skapt en avgrunn av mistillit

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutløvås@gmail.com

For meg er det noe som har gått i stykker nå.» En av mine muslimske bekjente skrev det til meg på melding. Han hadde lenge jobbet for integrering. Han hadde jobbet for homofiles rettigheter i muslimske miljøer. Jeg visste at han ofte hadde forsøkt å fortelle andre muslimer at det norske storsamfunnet ikke var gjennomsyret av rasisme og islamofobi, og at det nyttet å engasjere seg.