Gamle feil på ny

Det er mye man kan si om Jan Steinholts innlegg 23. oktober. Han legger skylden for den skjebnesvangre splittelsen på venstresida i mellomkrigstida på sosialdemokratene og deres «støtte til krigspolitikken til sine respektive imperialistiske borgerskap under Første verdenskrig».

Debatt