Blir til de dør

I 1948 flyktet familien Abu Sada til Gaza. De var én familie av mange. Rundt 750.000 flyktet under den første fordrivelsen av palestinere da staten Israel ble etablert. Palestinerne kaller det nakba – katastrofen. Oldebarnet Basil Abu Sada bor fortsatt i Gaza by. Han nekter å flytte familien sørover på Gaza-stripa, slik Israel har beordret. 35-åringen vil ikke bidra til en ny fordrivelse. Basil fortalte denne uka historien sin til den amerikanske storavisa Wall Street Journal.

Mohammed (26) bor også fortsatt i Gaza by og forteller en liknende historie til Klassekampen mandag denne uka. Han mener det vil være et svik mot venner og familie som har mistet livet, hvis han drar. Rundt 80 prosent av innbyggerne i Gaza er palestinske flyktninger eller etterkommere av flyktninger. De veit derfor alt om hvor vanskelig det vil være å komme tilbake til hjemmene sine hvis de først reiser vekk. De trodde krigen skulle være over på noen uker i 1948. I år er det 75 år siden. Innbyggerne på Gaza veit også hvordan det er å være palestinsk flyktning i nabolandene. Hele seks millioner palestinere er flyktninger eller etterkommere av flyktninger, ifølge FN. De fleste av dem oppholder seg i nabolandene. Her lever mange av dem i randsonen av samfunnet.

Fredag og lørdag slapp Israel flygeblader over de nordlige delene av Gaza med beskjed til innbyggerne om at de må evakuere. «Alle som ikke evakuerer, kan bli definert som samarbeidspartner til en terrororganisasjon», står det å lese i løpeseddelen. Mohammed, som ble intervjuet i Klassekampen mandag, lar seg ikke skremme: «Vi blir her til vi dør» uttalte han til Klassekampen. Minnene om den forrige fordrivelsen – nakba – er altfor sterke. Derfor fortsetter flere hundre tusen palestinere å oppholde seg i Gaza by, til tross for at de mangler strøm, det er mangel på vann og mat – og israelske bomber regner ned over byen. Israel vil derfor ikke bare møte militær motstand under en bakkeinvasjon. Flere hundre tusen palestinere vil yte passiv motstand mot Israels krigføring og Israels krav om at de skal forlate nord-Gaza. Statsledere i regionen advarer om at man står foran avgrunnen. Alle gode krefter må derfor kreve våpenhvile nå.