Korleis skal ein palestinar kunne tru på diplomati?

I KAMP MOT AVMAKTA: Innleggsforfattar Al-Rantisi Nezar Owdah er medlem i Rød ungdom og har palestinsk bakgrunn. Foto: Eyad Al Zaro

Laurdag 7. oktober braut det ut ein krig mellom Israel og motstandsgruppene i Gazastripa, leda av Hamas. Mange ser på Hamas som ein terrorbevegelse som handterer konflikten på ein grufull og frykteleg måte. Mange vil ha diplomati og kommunikasjon framfor krigføring. Likevel er spørsmålet: Kan diplomati verkeleg løysa problemet? Svaret er: «Nei.»